Mã nguồn thương mại website hoangkhai.net

Trang web được phát triển trên mã nguồn opencart phiên bản 3.0.3.2 đã cài đặt gói ngôn ngữ tiếng việt. Các bạn dùng trên localhost thì cài bản Xampp để chạy sourecode. link bản xampp tương thích :https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/5.6.36/ Link code website: https://drive.google.com/file/d/1hwz0sn_NbhHUpkthiuVWCVe_ofV7PwQa/view?usp=sharing Sau khi tải về cái bạn giải nén vào thư mục D:\xampp\htdocs hoặc […]

Continue Reading