Sửa lổi win server 2016 và 2019 bị bắt bản quyền và tắt máy liên tục

Nguyên nhân các bản win server down file iso từ trang chủ Microdoft thường các bản dùng thử hay phát triển cho dùng 180 days. Các bạn pải cập nhật lên các bản chính thức tương ứng với bản cài đặt ban đầu. Cách kiểm tra các bản win server có thể nâng cấp lên […]

Continue Reading