Sửa lổi win server 2016 và 2019 bị bắt bản quyền và tắt máy liên tục

Thủ Thuật Windows

Nguyên nhân các bản win server down file iso từ trang chủ Microdoft thường các bản dùng thử hay phát triển cho dùng 180 days.

Các bạn pải cập nhật lên các bản chính thức tương ứng với bản cài đặt ban đầu.

Cách kiểm tra các bản win server có thể nâng cấp lên như sau:

gõ CMD vào ô tìm kiếm, sau đó mở CMD với quyền Run as administratror

Dán lệnh này vô cửa sổ cmd đang mở rồ ấn enter
DISM /online /Get-CurrentEdition

Các bạn thấy thông báo có kèm chữ Eval là phiên bản dùng thử 180 ngày.

Gõ thêm lệnh này vào cmd và enter

DISM /online /Get-TargetEditions

Sẽ nhật đượ thông báo có thể nâng cấp lên phiên bản nào. serverDatacenter là Windows Server Datacenter, còn ServerStandard là Windows Server Standard, còn ServerEnterprise là Windows Server Enterprise.

Bây giờ tiến hành nâng cấp lên bản chính thức full version, theo từng phiên bản nha. Các bạn sử dụng tương ứng với bản được phép nâng cấp theo lệnh như sau:

Nâng cấp từ bảng Server Datacenter 2016 Eval lên Windows Server Datacenter 2016 gõ lệnh sau:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula

Nâng cấp từ bản EVAL Enterprise gõ lệnh bên dưới khác nhau chổ set-Edition:server…..

DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key tương ứng với phiên bản bạn định nâng cấp lên.

list key liệt kê sau đây:

Windows Server 2019 Datacenter
WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard
N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2016 Datacenter
CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard
WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 Datacenter
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 Standard
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

Một số lổi phát sinh khi active win:

  • các bạn thấy chạy lệnh quá lâu tắt ngang làm cho quá trình active chưa xong, không sao lổi này có thể khắc phục mà chẳng ảnh hưởng gì đến hệ thống hay server chết không chạy được.
  • Lổi chạy lệnh rồi mà win đâu báo chưa active được xem lại các thao tác có dư ký tự hay thiêu ky tự không.
  • Bổ sung sau khi các bạn kích hoạt chưa thành công, ở đây mình làm với bản 2016 các bạn làm với các bản khác chỉ cần thay key là được nha.

Yêu cầu: server cần phải kết nối đến internet

Mở​​ CMD với quyền​​ administrator

Windows Server 2016 Datacenter:

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Windows Server 2016 Standard:

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Windows Server​​ 2016​​ 

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *