Soure code web bán hàng công nghệ

Code Web

Soure code này được sưu tầm đăng lại cho anh em tải về chỉnh sửa và phát triển website bán hàng.Source code wordpress bán hàng miễn phí và sạch co anh em tham khảo

Mã nguồn website wordpress nên rất dễ phát triển thêm. Chỉnh sửa lại giao diện rất thuận tiện, Đăng bài,sửa bài cũng rất nhanh.

Link down: https://drive.google.com/file/d/1VwwisQ4nA5Le-TlhHCyJb5l4ueNA0TUy/view?usp=sharing

Mã nguồn Full source code WordPress và file database wecn.sql có trong thư mục giải nén khi tải về.

Các bạn sửa lại các thông tin kết nối database tương ứng ở file:

wp-config.php trong thư mục giải nén nha

define(‘WP_HOME’, ‘http://localhost/webcn’);
define(‘WP_SITEURL’, ‘http://localhost/webcn’);

define(‘DB_NAME’, ‘webcn’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘root’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ”);

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

Đường dẫn trang admin: http://localhost/webcn/wp-admin

Tài khoản admin mật khẩu admin

Một số hình ảnh demo trang web:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *