Mã nguồn thương mại website hoangkhai.net

Code Web

Trang web được phát triển trên mã nguồn opencart phiên bản 3.0.3.2 đã cài đặt gói ngôn ngữ tiếng việt.

Các bạn dùng trên localhost thì cài bản Xampp để chạy sourecode.

link bản xampp tương thích :https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/5.6.36/

Link code website: https://drive.google.com/file/d/1hwz0sn_NbhHUpkthiuVWCVe_ofV7PwQa/view?usp=sharing

Sau khi tải về cái bạn giải nén vào thư mục D:\xampp\htdocs hoặc C:\xampp\htdocs tùy vào việc lúc bạn cài đặt xampp thì thư mục htdocs nằm ở ổ đĩa tương ứng.

File database nằm trong thư mục giải nén hoangkhai\hoangkhai.sql

Sửa lại một các thông số cho phù hợp với localhost hoặc host tương ứng ở file config.php

// HTTP
define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://localhost/hoangkhai/’);

// HTTPS
define(‘HTTPS_SERVER’, ‘http://localhost/hoangkhai/’);

//sửa lại đường dẫn này nếu bạn đổi tên thư mục

// DB
define(‘DB_DRIVER’, ‘mysqli’);
define(‘DB_HOSTNAME’, ‘localhost’);//host
define(‘DB_USERNAME’, ‘root’); // user database
define(‘DB_PASSWORD’, ”);// mật khẩu truy cập database
define(‘DB_DATABASE’, ‘hoangkhai’); //tên datatabase
define(‘DB_PORT’, ‘3306’);
define(‘DB_PREFIX’, ‘oc_’);

Đường dẫn truy cập trang quản lý website:

http://localhost/hoangkhai/admin/

tài khỏan và mật khẩu là admin/admin

Sau đây là một số hình ảnh website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *