Phần mềm bán hàng quản lý kho mã nguồn php

Quản lý bán hàng online mọi lúc bằng phần mềm chạy trên nền web: bao gồm nhập kho,xuất kho, bán hàng, quản lý doanh thu,… Cấu hình file define_constant.php Database / define(‘CMS_DB_HOST’, ‘localhost’); define(‘CMS_DB_USER’, ‘root’);// user database define(‘CMS_DB_PASSWORD’, ”);// mật khẩu dtatabase define(‘CMS_DB_NAME’, ‘pos_new_7’);// tên database define(‘CMS_DB_PREFIX’, ‘cms_’); / ORTHER / define(‘CMS_BASE_URL’, ”); define(‘CMS_DEFAULT_LANGUAGE’, ‘vietnamese’); […]

Continue Reading

Office 2019 full crack link google mega download nhanh

Phần mềm Microsoft Office 2019 là phần mềm thiết yếu cho dân văn phòng bao gồm Word, Excel, Powerpoint,Outlook,..là phần mềm dùng để trình bày chuyên dụng cho dân văn phòng. Những thay đổi nổi bật của Microsoft Office 2019 – Thêm hiệu ừng tăng cường cho Powerpoint – Bổ sung công thức, các dạng […]

Continue Reading