Phần mềm bán hàng quản lý kho mã nguồn php

Quản lý bán hàng online mọi lúc bằng phần mềm chạy trên nền web: bao gồm nhập kho,xuất kho, bán hàng, quản lý doanh thu,… Cấu hình file define_constant.php Database / define(‘CMS_DB_HOST’, ‘localhost’); define(‘CMS_DB_USER’, ‘root’);// user database define(‘CMS_DB_PASSWORD’, ”);// mật khẩu dtatabase define(‘CMS_DB_NAME’, ‘pos_new_7’);// tên database define(‘CMS_DB_PREFIX’, ‘cms_’); / ORTHER / define(‘CMS_BASE_URL’, ”); define(‘CMS_DEFAULT_LANGUAGE’, ‘vietnamese’); […]

Continue Reading

Mã nguồn thương mại website hoangkhai.net

Trang web được phát triển trên mã nguồn opencart phiên bản 3.0.3.2 đã cài đặt gói ngôn ngữ tiếng việt. Các bạn dùng trên localhost thì cài bản Xampp để chạy sourecode. link bản xampp tương thích :https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/5.6.36/ Link code website: https://drive.google.com/file/d/1hwz0sn_NbhHUpkthiuVWCVe_ofV7PwQa/view?usp=sharing Sau khi tải về cái bạn giải nén vào thư mục D:\xampp\htdocs hoặc […]

Continue Reading

Soure code web bán hàng công nghệ

Soure code này được sưu tầm đăng lại cho anh em tải về chỉnh sửa và phát triển website bán hàng.Source code wordpress bán hàng miễn phí và sạch co anh em tham khảo Mã nguồn website wordpress nên rất dễ phát triển thêm. Chỉnh sửa lại giao diện rất thuận tiện, Đăng bài,sửa bài […]

Continue Reading